Arbeidet vil foregå fra tirsdag 2. april kl 21.00 - onsdag 3. april kl 06.00. Misfarging må påregnes mens spylingen pågår. I forbindelse med dette vil mange få misfarget vann og dette må spyles ut hos den enkelte abonnent. Utspyling gjøres på kaldtvannskran nærmest vanninntaket på bygget. Spørsmål kan rettes til driftsleder 900 74 568 eller vakttelefon 415 65 440. Lillehammer kommune beklager de ulemper dette medfører.