Sommerferiebrosjyren presenterer et utvalg av de tilbudene som finnes til barn og unge på Lillehammer. Blant nyhetene i 2017 er Engjom fritidsgård, malekurs og groovedans. I tillegg presenteres etablerte aktiviteter som fotballskole, friluftsskole og vannsprut. Det lønner seg å være tidlig ute med å reservere plasser! 

Brosjyren blir lagt ut på Lillehammer bibliotek, servicetorget på Lillehammer rådhus og andre steder der barn og unge og familier ferdes.

 

 Sommerferiebrosjyre2017