Fritak, etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 7, omhandler blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Det gis i tilfelle fritak eller delvis fritak for ett år, og det må derfor søkes om fritak hvert år. Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp.

Det kan søkes fritak etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 28. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig. Her kan det søkes fritak når forholdet inntreffer, søknader behandles uavhengig av skatteåret.

 

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no
Eiendomsskattekontoret har åpent fra kl.10.00-14.00 alle hverdager.