Nr. Navn Alder Kjønn Stilling Bosted
1 Kolden, Håkon 50 M Enhetsleder Åsmarka
2 Manstad, Jan Robin Forreløkken 47 M Anestesisykepleier Ridabu
3 Gilen, Esther 45 K Avdelingsdirektør/Delprosjektleder Etableringsstøtteprosjektet Leira i Valdres
4 Gørtz, Mike 54 M Sektorleder Helse og omsorg Lillehammer
5 Sætre, Sverre 49 M Kommunalsjef Sør-Fron
6 Hoel, Anne Grethe 44 K Leder for fagenheten digitalisering og IKT Lillehammer
7 Tennstrand, Bernt 45 M Rådmann Røros


Søkerne er gjengitt i villkårlig rekkefølge. Totalt sju søkere, to kvinner og fem menn.