Sophia er en aktiv og danseglad jente. Hun liker aktiviteter og liker at ting skjer rundt henne. Sophia liker å ha kontroll, og hun trenger mye støtte og trygghet, fra de voksne rundt seg. 

Emma er hjemmekjær, og liker seg godt i nærheten av voksne. Hun trives med å få sitte i armkroken og kunne få en klem. Emma er glad i musikk og i matlaging. Hun trenger mye omsorg og bekreftelser på at hun er god nok.

Jentene har forskjellige behov, men er samtidig veldig avhengig av hverandre. De har flere flyttinger bak seg. Vi du hjelpe oss slik at de får vokse opp sammen? Kommunen stiller med hus, og ønsker fosterforeldre som vil flytte inn sammen med Emma og Sophia, og skape et felles hjem.

 

Hva slags fosterhjem trenger "Sophia og Emma"?

Emma og Sophia trenger stabile voksne som kan gi en forutsigbar og trygg omsorg. De trenger fosterforeldre som er tålmodige og rause, som kan møte hver av jentene på deres ulike utviklingsnivå. Jentene kan bli intense og krever mye oppmerksomhet av sine omsorgspersoner. Fosterforeldrene bør ikke ha hjemmeboende barn, og dere bør ha et ønske om bo sammen med jentene resten av oppveksten.

 

Dere er der for barna - Vi er der for dere!

Kommunen stiller med hus, og dere flytter inn der sammen med barna for å skape et felles hjem. En av dere vil få godtgjøring for å være hjemme på heltid og det blir utbetalt utgiftsdekning etter gjeldende satser. Kommunen tilbyr et sterkt støtteapparat som vil være tilgjengelig for veiledning og bistand. Dere får tilbud om kurs og samlinger med fosterfamilier i samme situasjon. Sophia og Emma har et besøkshjem som de trives godt i, og som vil videreføres.

 

For mer informasjon se:

Lillehammer kommune – Barneverntjenesten – Under samme tak

 

Vil dere melde interesse eller har noen spørsmål, ta kontakt med:

Lillehammer kommune

Sara Gunnerud-Åhlén

Telefon: 46 66 76 41

E-post: sara.ahlen@lillehammer.kommune.no