Kor, korps, band og orkester kan gjennopta øvinger ved å følge smittevernveilederen. Den sier blant annet at man ikke skal røre andres instrumenter eller utstyr, holde seg hjemme hvis man er syk og ha store nok øvingslokaler for å overholde avstand mellom personer. 

Du kan lese mer om smittevernveilederen her