Om organiserte aktiviteter (Gjelder i første omgang inntil 20. desember)

  • Organisert aktivitet i idretten anbefales gjennomført uten fysisk kontakt.
  • Det anbefales at det ikke gjennomføres kamper i idretten. Dette vil begrense antall kontakter mellom personer og mellom ulike miljø.
  • Organisert trening i idretten anbefales gjennomført med avstand og gjerne utendørs.
  • Annen organisert aktivitet: Gå gjennom rutiner og vurder smittevernet ved aktiviteten. Forhold som kan vurderes er: Muligheter for avstand, romstørrelse, ventilasjon


Generelt til innbyggere

  • Hver enkelt innbygger bør begrense antall sosiale kontakter. For å redusere risiko før jul er det viktig at alle tenker gjennom hvor mange de møter, og hva de deltar på av selskap, arrangement og lignende.
  • Vær oppmerksom på symptomer på luftveisinfeksjon, hold deg i så fall hjemme og test deg.
  • Hold avstand
  • Ha god hygiene

 

Helsetjenesten og berørte avdelinger i utbruddet intensiverer ellers smitteverntiltakene fortløpende i tråd med kommuneoverlegens anbefalinger.