Helsehuset har kontroll på situasjonen. Avdelingene hvor pasientene bor er stengt for besøkende. Øvrige pasienter og ansatte ved de berørte avdelingene testes i tråd med retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Alle ansatte på helsehuset har fått beskjed om utbruddet, og pårørende til pasienter ved berørte avdelinger er informert.

Alle smitteverntiltak ved helsehuset utføres i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. 

Lillehammer helsehus er et av Norges største offentlige kommunale helsehus, og kommunalsjef for sektor Helse og velferd, Bernt Tennstrand, sier at de har vært forberedt på økt smitte hos pasienter og ansatte når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen. 

– Vi følger smittevernrådene, og har i lange perioder klart å holde koronaviruset unna. Når vi nå har fått smitten inn på helsehuset igjen, gjør vi alt vi kan for å slå den ned, understreker han. 

Helsehuset hadde også et lite smitteutbrudd i begynnelsen av januar 2022.