Under koronakrisen er 42 innbyggere i Lillehammer registrert med korononsamitte. To av disse er døde. Siste smittetilfelle blant innbyggere er registrert 12. august.