Det er ikke kartlagt hvor smitten kommer fra, men smittesporing pågår.