Russ og andre som har vært på disse stedene i aktuelle tidsrom, bes være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. De som har symptomer skal være hjemme i påvente av prøvesvar.
Alle som har vært til stede og som lurer på om de kan være nærkontakter, bes ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 919 19 415, gjerne via SMS.

Lokale russefeiringer
På bakgrunn av pågående smitteutbrudd på Gjøvik og Hamar, oppfordres Lillehammerrussen til kun å feire lokalt:
- Russen oppfordres til å være sammen med russ og andre i egen kommune og forholde seg til de anbefalte rådene, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa.  - Det betyr blant annet å holde seg til sin egen gruppe, møtes utendørs og unngå deling av flasker. Være hjemme ved symptomer og ta en koronatest, understreker kommuneoverlegen.