Viktig informasjon til russen og andre som har vært til stede på disse stedene:

  • Alle med symptomer (også milde og diffuse symptomer) må holde seg hjemme og teste seg.
  • Ha lav terskel for å teste deg. Du kan også bestille test selv om du ikke har symptomer (da trenger du ikke være hjemme i påvente av prøvesvar).
  • Alle som har vært i direkte kontakt med russ fra Gjøvikregionen eller inne i busser fra Gjøvik-regionen på tid/sted angitt over: Ta kontakt med smittesporingsteamet i din kommune.
  • Begrens antall kontakter! Hold dere til deres faste grupper!
  • Hold avstand!

Lillehammer smittesporingsteam kan kontaktes på telefon 919 19 415 (bruk gjerne SMS så tar vi kontakt).