Kommunen har i samarbeid med IT-selskapet Ikomm, prosjektutviklingsselskapet Atkins og teknologibedriften IBM forsket fram en digital plattform som vil gjøre det enklere å samhandle og samskape med andre offentlige, private og frivillige aktører. Denne felles plattformen vil bidra til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. Det er også hovedmålet i Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025.

Ønsker du å vite mer? Trykk her for å se filmen vi har laget sammen med våre samarbeidspartnere (link til kommunens Facebookside).