Prosjektet ble tildelt 14 millioner kroner fra Innovsasjon Norge for å utvikle ny teknologi for vintervedlikehold av veier. Med innovative Betelo AS på laget, ligger alt til rette for at kommunenes ønske om å revolusjonere vinterveidrift kan realiseres. 

Unikt samarbeid
Det at fire kommuner går sammen om et prosjekt som dette er ganske så unikt, og det gir samtidig rom for en løsning som blir både gjennomarbeidet og velprøvd; 
- Alle kommunene vil fortsette å bidra med ressurser i alle deler av prosjektorganisasjonen. Etterhvert som de teknologiske løsningene tar form, vil de bli prøvd ut og testet i samarbeid med leverandør i alle de fire kommunene. På denne måten får vi en svært god kvalitetssikring og testing av løsningene underveis og av sluttproduktet, sier Pål Godard, en av prosjektlederne fra Gjøvik kommune. 

Gammel problemstilling får nye løsninger
- Dette er utrolig spennende. Det vi ser konturene av i Betelos løsning kan virkelig gi nye muligheter for både planlegginig, tilrettelegging og gjennomføring av veivedlikehold om vinteren, som ofte er både komplisert og krevende, sier Godard. 
I tillegg åpner løsningen for helt nye muligheter med tanke på innsyn og oversikt for den enkelte innbygger. - Blant annet kan publikum få innsyn i hvor brøytebilen har vært, slik at folk kan se om det er brøytet på skoleveien eller der man skal ut med bil. Publikum kan også melde inn feil og mangler ved brøyting eller strøing, slik at de kan få gitt beskjed dersom en rode har blitt glemt, sier Godard. 

Teknologisk nyvinning
Betelo AS skal i prosjektperioden utvikle nye løsninger med blant annet egne vær- og målestasjoner med kamera på utvalgte plasser i kommunene.
- Det er jo ekstra morsomt at Betelos underleverandør på dette området, Recab, er et lokalt Hamar-firma. De leverer datasystemer, lager smartbysystemer og utstyr for utfordrende miljøer for blant annet forsvarsindustrien. I dette prosjektet skal de altså levere målestasjoner, forteller Godard.

I tillegg vil løsningen gi mulighet for automatisering av utkallingsrutiner for sjåfører, en opprettelse av markedsplass for vinterdrift og mer til. 
- Veien blir til mens vi går. Vi er i kontakt med Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune, og det er et ønske å la disse delta i testperioden. Vi ser fram til en utrolig spennende prosess videre, sier Pål Godard. 

Les mer om prosjektet Smart vinterveg på nettsiden www.smartemjøsbyer.no.