Selv om vaksinetelefonen legges ned er det fortsatt mulig å sende eventuelle henvendelser via 
e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no