Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager og skoler foreløpig er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

I forbindelse med dette har Regjeringen bestemt at foreldrene slipper å betale, og at barnehager skal få dekket bortfall av foreldrebetaling. I tillegg skal private barnehager fortsatt få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunen, forutsetningen er at de ansatte i barnehagen ikke permitteres. 

Allerede tilsendt faktura for mars for kommunale barnehager og SFO skal betales. Det vil bli en avkorting på senere fakturaer for de dagene som barnehage og SFO har vært/blir stengt.

Vi kommer tilbake om det sendes ut faktura for april når vi vet mer om hvor lenge barnehage og SFO skal være stengt.

Foreldre med barn i private barnehager som har spørsmål til faktura, bes ta kontakt med den aktuelle barnehagen.