Sporingsprosess
Når det oppdages nye tilfeller i kommunen, varsler laboratoriet kommuneoverlegen. Deretter tar kommuneoverlegen kontakt med den smittede personen og intervjuer vedkommende for å finne hvem han eller hun har hatt kontakt med de siste 24 timene. Kommuneoverlegen tar deretter en vurdering av hvem som potensielt kan ha blitt smittet og tar kontakt med dem for sette i gang karantenetiltak.