Følgende er planen for en langsiktig justering av tiltak, hvor det forutsettes at smittesituasjonen fortsetter å være under kontroll: 

Fra og med 7. mai:

 • Grensen for hvor mange som kan samles økes fra 5 til 20 personer, forutsatt at man kan holde minst èn meters avstand. 
 • Treninger og annen organisert idrett kan gjennomføres for inntil 20 personer med minst èn meters avstand. Helsedirektoratet og idrettens egne retningslinjer som bør følges finner du her
 • Idrettshaller kan åpne, men bruk av garderober er forbudt. 
 • Offentlige arrangement med inntil 50 deltakere tillates, hvor det kan holdes minst èn meters avstand til hverandre og det er en ansvarlig arrangør. 
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. 
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. 
 • Arbeidsgivere bør sørge for at ansatte kan holde avstand på minst èn meter i arbeidstiden. 

Fra og med 11. mai:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for trinn i løpet av uke 20. 
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20. 
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut året.
 • Kjøreskoler kan åpne. Smittevernkravene for en-til-en virksomheter skal følges.
 • Det taes sikte på at bingohaller og lignende kan åpne. 
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang.
 • Det publiseres en veileder for idretten med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt. 

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne med krav om minst èn meters avstand. 
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming. 
 • Nye fritidsreiseråd blir utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet senest 15.mai.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Arrangementer med opptil 200 personer.
 • Treningssentre åpnes dersom forsvarlige smittevernstiltak er utarbeidet.
 • Badeland og svømmehaller åpnes dersom det er utarbeidet forsvarlige smittevernstiltak. 
 • Seriespill i toppfotballen bli tillatt fra 16.juni.

Fortsett det gode arbeidet med god hånd- og hostehygiene, hold 1 meters avstand til andre og hold deg hjemme dersom du er syk. 

Du kan lese mer regjeringens plan her