Utbruddet på Lillehammer startet ved at en administrativt ansatt ved hotellet som pensjonistbussen benyttet, testet positivt 22. september. Det ble gjennomført smittesporing ved hotellet, men ingen av de ansatte ble definert som nærkontakter og derfor ikke satt i karantene. Hotellet valgte likevel å teste alle sine ansatte. Ingen andre ansatte ved hotellet ble smittet. - Dette betyr at smittevernrutinene ved hotellet er gode og at risikoen for smitte ved gode smitteverntiltak er lav, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa.

- Alle må bidra
- For å redusere risiko for smitte lokalt og for at vi raskt skal få kontroll over utbrudd er det viktig at alle bidrar til godt smittevern i Lillehammer, poengterer kommuneoverlegen. - Når vi har utbrudd må vi alle skjerpe oss litt ekstra, og sammen kan vi da raskt få kontroll over situasjonen. Det enkle er fortsatt det beste, så husk: Hold deg hjemme hvis du er syk, hold avstand, og ha god hygiene, avslutter Bergkåsa. 

Mange i karantene
Per tidspunkt er totalt 19 personer registrert smittet i skoleutbruddet. Ca. 300 personer har vært satt i karantene, og tre skoler har hatt klasser eller trinn i karantene. 
 

Ytterligere informasjon om denne saken på Folkehelseinstituttets nettsider