Alle skoler i Lillehammer vil i løpet av fredag 8. mai gi informasjon til sine elever/foreldre/foresatte om når skolen åpner for det enkelte trinn. 

Regjeringas mål er at innen 15. juni skal alt som har vært stengt på grunn av koronaviruset, åpne igjen.