Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolemiljøet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Barnehagen og skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt.
 
Både bygget og uteplassen skal tilpasses alle barn og elever, også de med funksjonsnedsettelse.
 
Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.
 
Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.
 
Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
  • uteplassen
  • inneklima, lysforhold og støynivå
  • hygiene, rengjøring og smittevern
  • sikkerhet.

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte
aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt
Folkehelseloven § 8 og § 10
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Lover

Folkehelseloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Elever og foreldre kan snakke med barnehagen eller skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
- uteplassen
- inneklima, lysforhold og støynivå
- hygiene, rengjøring og smittevern
- sikkerhet.
 
Barnehagen eller skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid. Hvis den ikke følger opp innen rimelig tid, kan du klage til kommunen sentralt. Kommunen vil vurdere om det er grunn for å følge opp klagen, for eksempel ved tilsyn.Denne vurderingen vil være et enkeltvedtak som du kan klage på. En slik klage på kommunen sendes til statsforvalteren.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:61 10 77 00
Epost:servicetorget@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-22 12:12
Gyldig fra2012-07-01
Gyldig til2018-12-31