I denne forbindelse er entreprenør ØPD AS i gang med å sveise rørene. Ledningene sveises på land ved kommunens pumpestasjon ved Mjøsa nordøst ut for rundkjøringa i Vingrom. Ledningene legges sørover ut i Mjøsa ettersom de blir sammensveist, der de blir liggende flytende inntil helsveist ledning tilslutt dras ut i riktig trase og senkes. Ledningen vil merkes med blinkende lys og bøyer under anleggsarbeidene.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt innen utgangen av oktober 2017.

Ved spørsmål vennligst kontakt prosjektleder Elisabeth Børde på e-post:
elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no eller på telefon 610 50 500