Servicetorget i dagens form ble etablert i 2006. Kontorlandskapsplassene var tenkt til drop-inn tjenester for avdelinger som byggesak, tildeling, eiendom og andre som har stor grad av innbyggerkontakt. Arbeidsstasjonene skulle i tillegg gi ansatte i enheter utenom rådhuset en midlertidig arbeidsstasjon mellom møter og andre besøk på rådhuset. Disse landskapsplassene har de siste årene ikke blitt brukt slik intensjonen var. Resultatet har blitt at deler av arealet har stått ubrukt.

Hvorfor ombygging?
Gågata i Lillehammer er en viktig del av bybildet, og kommunen skal leie ut den delen av lokalet som ligger ut mot Storgata til næringsvirksomhet. Vurderingen er at disse attraktive lokalene vil komme til større nytte for næring og næringsdrivende. Lillehammer kommune har inngått avtale med Handelen og Håndtverkernes Hus AS som vil leie ut lokalene videre. Avtalen er inngått i første omgang for 5 år, med mulighet for forlengelse.

Tidsplan:
Målet er at ombyggingen skal være ferdig i løpet av forsommeren. Sentralbord og Servicetorgets funksjoner vil bli ivaretatt som vanlig gjennom byggeperioden, men noe byggestøy og enkelte midlertidige løsninger vil det kunne bli i denne perioden. Lillehammer kommune ønsker å møte besøkende på en effektiv, servicerettet og tidsmessig riktig måte. Når ombyggingen er ferdig, fortsetter arbeidet med å videreutvikle Servicetorget, blant annet med tanke på digitale løsninger.

Vi beklager eventuelle ulemper i byggeperioden, men gleder oss til det ferdige resultatet!