FN har erklært 2021-2030 til tiåret for sunn alderdom. Et hovedmål med dette er å rette oppmerksomhet mot eldre menneskers helsebehov og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet.

Digital rettferdighet

Tema i 2021 for FNs internasjonale dag for eldre er "digital rettferdighet for alle aldre".

Trykk her så kan du lese mer om dette.

Eldre kan oppleve å bli ekskludert fra den digitale sfæren, og historier om svindel fører også gjerne til at eldre resevererer seg. Senioruka på Lillehammer vil rette fokus mot dette, og blant annet invitere til et foredrag med utgangspunkt i temaet.

Mangfoldig program

Programmet vil også ta for seg ulike forhold relatert til demens. Både situasjonen for den som blir rammet, de pårørende og hva som er kommunens tilbud til personer som er berørt.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet, så vil kommunens helse- og velferdssektor orientere om utfordringer og muligheter med velferdsteknologi, hjelpemidler og "Mestringsmodellen".

Senioruka har også kulturtilbud på programmet. Her nevnes Erik Lukashaugen med «Midtlivsviser og Hans Børli-Blues», Magne Skjævesland med «Kongs-roser», Lillehammer og Øyer Seniorteater med «Huskestugu på Busmoen», Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum.

Påmelding skjer til Kulturhuset Banken: kulturhusetbanken.no /  Tlf.: 412 03 291.

Hjertelig velkommen!