Lillehammer kommune jobber for tiden med å lage en egen kommunedelplan for kulturfeltet. Nå skal planen straks ut på høring, men vi men vi ønsker likevel allerede nå å invitere til et åpent halvdagsseminar for kunstnere, konsertarrangører, kulturarbeidere, utøvere og ansatte i kulturnæringene i Lillehammer fredag 16. juni, kl. 11-15. Målet med møtet er å samle de profesjonelle kulturaktørene i Lillehammer for å se litt nærmere på hva som finnes av ønsker og behov for tettere samarbeid framover.

Program for dagen:  

11.00: Presentasjon av arbeidet med Kommunedelplan kultur, pluss funn fra det ferske reiselivsutviklingsprosjektet "Fortellingenes by" v/ kultursjef Olav Brostrup Müller m.fl.  

11.15-12.00:  Hva finnes av økonomiske støtteordninger/finansieringsalternativer innenfor EU-systemet (og øvrige regionale midler) - og hvordan gå fram?  Ved: Sebastian Blomli og Amund Steinbakken fra Innlandet Fylkeskommune 

12:00: Samling i workshop-grupper – DEL 1 

13:00-13.30: Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over 10 år, og det største i Nord-Norge noensinne. Formålet med Europeisk Kulturhovedstad er å bringe Europas befolkning sammen – med kultur som virkemiddel. Hva kan vi lære av andre som har kraftsamlet kulturnæringen: Hva har de gjort og hvordan har de jobbet, hva har de fått til og hvilke erfaringer kan vi motiveres av for vårt videre arbeid i Lillehammer?  Ved: André Wallann Larsen, direktør Bodø2024 

13.30-15:00: Samling i workshop-grupper – DEL 2

15:00 SLUTT 


Møtet er gratis og åpent for alle som som arbeider på feltet og er interessert. Påmelding innen 13. juni til olav.brostrup.muller@lillehammer.kommune.no. Det vil bli servert lunsj ved starten av møtet.