Ressurs
​- Røde Kors har ressurser som kan komme godt med under kriser og i beredskapssammenheng, mener rådmann Tord Buer Olsen. - Nå har vi en en avtale som gjør at vi lettere kan kontakte Røde Kors dersom vi skulle trenge hjelp til for eksempel å drifte et evakuert- og pårørendesenter, kjøre ut mat og medisiner eller trenge ytterligere mannskap med kompetanse innen psykososial støtte.  

Vil gjerne bidra
Styreleder i Lillehammer Røde Kors, Lisbet Rustad, er godt fornøyd med at et slikt samarbeid nå er blitt formalisert. -Dette er helt i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin visjon om et trygt samfunn der alle tar ansvar, sier Rustad. Avtalen er underskrevet for en femårsperiode, og kommunen og Lillehammer Røde Kors vil nå møtes årlig for oppdatering og informasjonsutveksling.