Avtalen ble underskrevet i politirådsmøte den 3. desember 2018. Hensikten med avtalen er å formalisere og styrke det allerede godt etablerte samarbeidet mellom politi og kommunen. Hovedfokus i samarbeidet er forebyggende arbeid, bla. gjennom SLT-arbeidet.

Politidistriktets enhet for forebygging er stedsplassert til Lillehammer, som gir økte muligheter for økt innsats på dette området.

I avtalen redegjøres også for politikontaktens oppgaver og politirådets arbeid. Avtalen beskriver inngående samarbeidsområder og felles forventninger og forutsetninger.
Den omhandler også de prioriteringer som gjelder fra politiets side ut i fra politireformen. Særlig prioriterte området framover er straffesaksområdet, forebygging og etterforsking av overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, samt respons- og aksjonstid.