Ikke politikerrollen lenger
Rolstad jobber som seksjonssjef for økonomi i Skatteetaten i Lillehammer. Han har også vært aktiv i lokalpolitikken i mange år. Han slutter nå som gruppeleder for Høyre samt opposisjonsleder i kommunestyret og mener bakgrunnen i politikken er en styrke. Samtidig er han opptatt av at det skal være tydelig at han er ferdig med den rollen; – Fra nyttår 2020 trer jeg inn i stillingen som økonomisjef i Lillehammer kommune og da er det min nye rolle, understreker Ole Rolstad. 

To kvinner og ni menn søkte på stillingen før søknadsfristen gikk ut 1. september. Rolstad tar over stillingen etter Anne Hvattum.