Dagens plan finner du her.

Har du tanker om nye områder som bør inn i planen, eller det er strategier i planen du mener er utdaterte, kan du sende dine innspill til næringsorganisasjonen i din kommune. Næringsorganisasjonene tar med seg innspillet som bakgrunn for det samlede innspillet de gir til kommunene om planen.

Kontaktpersoner:

  • Lillehammer Næringsforening: styreleder Geir Bjørke, geir.bjorke@gmail.com
  • Øyer Næringsråd: styreleder Erik Fostervoll, erik.fostervoll@choice.no
  • Gausdal Næringsforum: styreleder Ole Volehaugen, ole-vol@online.no

Om du har spørsmål t il innholdet i planen, så send disse til næringssjef Eirik Haagensen: eh@vekst.lillehammer.no