Våren 2021 har tilbydere av utlån av el-sparkesykler etablert seg i Lillehammer. Det er i den forbindelse behov for rammer og føringer på utlånet og retningslinjene som er vedtatt retter seg mot aktører som ønsker å drive utlån av el-sparkesykler i Lillehammer. Retningslinjene supplerer nasjonale regler for bruk av el-sparkesykler.

Det er så langt begrenset med erfaringer med utlån av el-sparkesykler i Lillehammer. Kommunestyret har derfor lagt til grunn at erfaringer med utlån av el-sparkesykler og retningslinjer skal evalueres etter endt sesong for utlån i 2021.

Retningslinjer vedtatt 27.05.2021