Arbeidet har startet opp i sentrum og sentrale deler av byen, hvor spylingen for det meste foregår på kveldstid og natt. Planen er å være ferdig her medio mai. Deretter fortsetter spylingen av øvrige vannledninger, som vil pågå fram til cirka oktober.

Du vil få beskjed via SMS-varsel før utspyling skal skje i ditt område. Ved utspyling fraktes store mengder vann på kort tid. Hastigheten på vannet gjør at avleiringer på innsiden av rørveggen løsner og tas med ut med vannet, som kan føre til at vannet blir misfarget.

Mer informasjon finner du her.