Lillehammer kommune og brannvesenet   har gjennom fredagen jobbet for å lokalisere kilden i området mellom Lågen og Industrigata.

Innbyggere som har  informasjon i forhold til forurensningen bes ta kontakt med kommunalsjef Lars Rudi. Servicetorget har tlf. 61 05 05 00.
 

Oppdatert fredag kl. 15.40:

Lillehammer kommune mener å ha lokalisert hvor forurensningen kommer fra, og vurderer fredag ettermiddag situasjonen til å være under kontroll.

Det er tatt prøver i området, og disse vil nå bli analysert.