Strategidokumentet blir behandlet i Regionrådet 22. februar, og skal deretter vedtas i de to kommunene.

Høringsinnspill sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no senest 30. januar, og merkes tydelig med "Høringsinnspill arrangementsstrategi Lillehammerregionen".