Dette gjøres for å følge regjeringas smittevernveileder og sørge for at oppstarten blir trygg og god for både barn, foresatte og ansatte. Veilederen ble lagt fram onsdag 15. april i forbindelse med gjenåpning av landets barnehager. Når det gjelder åpningstidene i private barnehager, så vil foreldre og foresatte motta informasjon fra egen barnehage.

14 dager etter at barnehagene har åpnet igjen vil det bli foretatt ny vurdering når det gjelder redusert åpningstid.