Rådhuset er stengt for å verne befolkningen mot smitte og spredning av smitte. Våre ansatte er oppfordret til å ha hjemmekontor i størst mulig grad, og det vil ikke være mulig å besøke saksbehandler uten avtale.

Kommunen kan kontaktes på følgende måte:

  • e-post: postmottak@lillehammer.kommune.no
  • telefon: 61 05 05 00 mellom kl. 08.00 - 15.00

Mer informasjon finnes på vår nettside: www.lillehammer.kommune.no

Har du spørsmål om koronavirus kan du ringe vår Koronatelefon på tlf: 909 41 700.   Den er åpen hverdager fra kl 09.00 - 18.00 og i helgen fra kl 10.00 - 14.00.