Digital kontakt
Det er ønskelig at du først og fremst benytter telefon, e-post og digitale møter i kontakt med ansatte i rådhuset. Telefonnummeret til sentralbordet på rådhuset er 61 05 05 00.
Her finner du en oversikt over kommunens ansatte og hvilken avdeling de tilhører. Du finner også informasjon på kommunens nettsider hvor enkelte henvendelser kanskje kan løses ved å ta en kikk på Selvbetjening. 

Fysisk oppmøte
Servicetorget er nå sommeråpent mellom klokka 09.00-15.00, mandag til fredag. Dersom det er behov for et fysisk møte, er det viktig at møtet avtales i forkant, slik at møterommet kan klargjøres. I tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet vil deltakerne på møtet registreres ved navn. 
Forøvrig gjelder vanlige smittevernregler  om å holde avstand og praktisere god hånd- og hostehygiene. Dersom du har symptomer på luftvegsinfeksjon er det veldig viktig at du holder deg hjemme.
Se ellers Folkehelseinstituttets retningslinjer.