Snø til besvær
Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen mener prosjektet vil få stor betydning for de involverte kommunene. -Jeg håper også at pilotprosjektet skal kunne ha en overføringsverdi til andre snøkommuner i Norge, sier ordføreren. 

Kommunene gikk sammen og sendte en felles søknad om midler til såkalt «innovasjonspartnerskap". Søknaden ble altså innvilget, og «Snø til besvær» var blant prosjektene som ble tildelt mest penger. Nå skal kommunene jobbe videre med prosjektet, som trolig vil dra seg over tre år. 


Løsninger for flere
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd fordeler hvert år 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige, og Beate Follestad fra Innovasjon Norge mener dette er et prosjekt som faller godt innenfor rammene for disse midlene.

– Prosjektene det søkes om støtte til skal løse samfunnsutfordringer som angår mange, de skal ha et stort økonomisk og velferdsmessig potensial, og løsningene skal kunne utvikles sammen med næringslivet, sier hun.