Framtidas kommuner
- Framtidas kommuner vil være annerledes enn slik vi kjenner kommunene i dag, slår ordfører Ingunn Trosholmen fast. - Årsaken er strammere rammer som et resultat av at det fødes færre barn nå enn før, og at vi får flere eldre per arbeidsaktiv innbygger enn tidligere. Ressursene kommunene har til rådighet vil derimot ikke øke i takt med disse utfordringene, dermed må driften av de kommunale tjenestene endres, sier Trosholmen. 

Formålet med Balanse'24
Prosjektet skal sikre at vedtakene og beslutningene som gjøres i gjeldende økonomiplan, gjør det mulig for framtidas forvaltere av Lillehammer kommune å få realisert innbyggernes behov. Kommunen må ha et helhetlig fokus på tjenestene 24 timer i døgnet, og utgiftene må være i tråd med inntektene, år for år. Innen utgangen av 2021 skal Balanse'24 ha: 

  • lagt grunnlaget for at ressursbruken i Lillehammer kommune er redusert med 70 millioner i 2024 sammenlignet med 2021
  • laget rammeverket for en langsiktig drifts- og investeringsplan i 2035

Balanse ’24 skal også skape bedre balanse og bærekraft i forholdet mellom:

  • Inntekter og utgifter
  • Drift og investering
  • Nåtid og framtid
  • Fag og økonomi
  • Helhet og detaljer

Dyktige ansatte
Kommunens økonomisjef, Ole Rolstad, er prosjektansvarlig i Balanse´24. Han mener ansatte viser stor vilje til å bidra:  - Jeg er først og fremst imponert over viljen og motivasjonen som er blant våre ansatte til å være med og bidra i dette fellesprosjektet. Vi har satt sammen 20 arbeidsgrupper på tvers av fag, og det har allerede kommet fram gode ideer til forbedringer. Både av kvalitativ og økonomisk karakter, sier Rolstad. Økonomisjefen har stor forståelse for at innbyggere kan kjenne på usikkerhet når det gjelder nåværende kommuneøkonomi. - Det er helt naturlig å tenke tanker som hva dette vil bety for meg, for ungene mine, eller for mine gamle foreldre som skal på sjukehjem osv. Og da er Balanse´24 er en viktig del av arbeidet for å sikre at det skal bli bedre økonomi og at innbyggerne i Lillehammer kommune fortsatt skal få gode tjenester, sier Rolstad.

Omstilling er hverdagen
Lillehammerordføreren kjenner seg trygg på at alle nå vil bidra: 
- Lillehammer kommune er en organisasjon i kontinuerlig endring, så omstillingsarbeid er en del av hverdagen for våre ansatte, sier ordfører Ingunn Trosholmen. - Stadig omorganisering og nye omstillingsprosesser er utfordrende, men det er nødvendig for at vi skal gi best mulig tjenester, til flest mulig med de midlene vi har tilgjengelig. - Som øverste politiske leder av denne organisasjonen kjenner jeg hver dag på det ansvaret som påligger oss alle at vi sammen bidrar til å få dette til, avslutter hun.