Det vil også gjennomføres grunnboringer i noen punkter i begynnelsen av uke 13.  Undersøkelsene gjennomføres i forbindelse med planlegging og prosjektering av nye vann- og avløpsledninger langs stranda. Hensikten er å kartlegge grunnforholdene med tanke på blant annet stabilitet og forurensning. Berørt areal settes i stand så godt det lar seg gjøre nå, og videre oppussing vil bli utført så snart forholdene tillater det.