Sannsynligvis kommer problemene som følge av en større oppgradering av kartbaser og programvare som nylig har blitt gjennomført.

Problemene gjelder for både Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner.

Leverandøren av karttjenestene jobber med saken, men det er usikkert hvor lang tid det tar å få dette i orden. Beklager ulempene dette medfører.