Du kan likevel følge møtet via kommunens web-TV. 

Her er oversikten over kommunens politiske møter.