Tirsdag 13. april:  
Arbeidsutvalg for budsjett og omstilling kl.09.00-10.00.
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling fra kl.09.00.
Formannskapet fra kl.10.00. 
                           
Onsdag 14. april: 
Utvalg for helse og velferd fra kl. 09.00.

Torsdag 15. april: 
Planutvalget fra kl. 10.00 og Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur fra kl. 09.00.