Det er ikke anledning til fysisk oppmøte, verken for representanter eller publikum. 
Kommunens web-TV finner du her.