- Første episode var et intervju med Morgenbladerts arkitekturanmelder og redaktør i fagbladet Arkitektur-N, Gaute Brochmann. Han bor på Lillehammer, og er en interessant og uavhengig stemme når det gjelder arkitektur og byutvikling, sier Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer kommune.

Podcastserien er en oppladning til Lillehammers reise til UNESCO-toppmøtet i Fabriano i Italia i Juni, hvor temaet er «Den ideelle byen».

- Lillehammers rolle som UNESCO-by handler nemlig i stor grad om byutvikling. Hvordan skal vi bo i framtiden? Hvilke næringer skal vi satse på? Hva betyr det egentlig å være en kulturby? Her stiller vi følgende spørsmål: Hva er egentlig en velfungerende by? sier kultursjefen.

Müller, som har flere års erfaring som radiojournalist i NRK, kan love et variert program.

- Vi vil følge opp med intervjuer med kunstnere, investorer, gårdeiere, bedriftsledere, forfattere, festivalgründere og andre med hjerte for byen. Hva mangler den? Hva må til for at den skal beholde sin posisjon i årene som kommer? Hva er potensialet? Hvordan er det å komme hit? Hvordan er det å bo og jobbe her? Hva vil det si å høre til her? Alt dette er spørsmål vi planlegger å komme inn på, sier Müller.

Hva blir viktig for byen fremover?

- Det går mange tog for øyeblikket, og det gjelder å være våken og følge med. Lillehammer kan ikke lene seg på at den er en berømt norsk småby, med småbutikker og trehusbebyggelse. Dersom man hviler for lenge på laurbærene, er det lett å utvikle laurbær-allergi. Denne podcastserien er et forsøk på å gjøre det motsatte – nemlig å ta den store samtalen om framtida, som lokalsamfunn, avslutter Müller.

Som første by i Skandinavia, ble Lillehammer i 2017 tatt opp i nettverket av internasjonale UNESCO-litteraturbyer. Det er 28 byer i nettverket, som igjen er en del av UNESCOs Creative Cities Network. Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.unescofabriano2019.org/#pll_switcher

Link til podcastserien finner du her: https://soundcloud.com/lillehammer-unesco-litteraturby