I denne høringsrunden ønsker vi innspill på hvordan vi skal jobbe med å utvikle planen, og hvilke problemstillinger vi skal legge til grunn for arbeidet. Det vil i tillegg bli flere møtepunkter der det blir anledning til å gi innspill i planarbeidet, første gang under innspillsseminaret «Fremtidens muligheter i bærekraftig business» som arrangeres i Kulturhuset Banken 29. november. For mer informasjon sjekk ut: http://bit.ly/fremtidensmuligheter.

Innspill sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes med «Næringsplan 2020».

Høringsbrev

Planprogram