Plan og budsjett skal vedtas i kommmunestyret 14. desember.