I noen punkter står pælene nå opp over terreng. Disse skal beskjæres til riktig nivå under bakken.

Pælene benyttes for å sikre et stabilt fundament for avløpsledningen og hindre eventuelle fremtidige setninger.

Hele vann- og avløpsanlegget skal etableres under bakkenivå og vil ikke være synlig når det er ferdig og området istandsatt.