Et netto driftsresultat på  64,8 millioner kroner for 2016 er 2,8 prosent av brutto driftsinntekter, og dermed bedre enn det langsiktige målet, som var på 1, 75 prosent.  

Fortsatt stramme budsjetter
Selv om regnskapet som helhet viser gode tall, er det likevel tjenesteområder som har utfordringer med å holde sine budsjetter. Helse og omsorg har den største overskridelsen på 11,9 millioner kroner, men har samtidig bidratt mest til besparelsene i kommunen. Sektor for Oppvekst, utdanning og kultur har en overskridelse på totalt 3,2 millioner kroner. Rådmann Tord Buer Olsen presiserer at han fortsatt er bekymret: - At vi sammen har klart å få til et overskudd betyr ikke at vi skal slakke tøylene. Det blir fortsatt stramme budsjetter i 2017, understreker rådmannen.

Endelig avviksanalyse for året 2016 blir klar i april, og skal da til politisk behandling.