Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opptenning av ild utendørs

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Du må i slike tilfeller gi melding til brannvesenet via meldinsskjema. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Tillatelse må innhetes fra grunneier og kommunen. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Skjema

Meldingsskjema til brannvesenet for St. Hans bål og i skog- og landbruket finner du under.

Søknad om tillatelse til all annen brenning, må du konntakte kommuen om.

Skjema for Lillehammer komune, se under.

Melding om brenning av St. Hans bål og i skog- og landbruket
Søknad om åpen brenning - Lillehammer kommune

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lillehammer region brannvesen
Telefon:61105280
Epost:brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Lars Skrefsruds gate 8 2615 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-02-05 14:58
Gyldig fra2018-12-03
Gyldig til2020-12-31