Smittesituasjonen påvirker barnehagene 
- Skal vi klare å opprettholde barnehagetilbudet oppfordrer vi derfor alle foresatte til å benytte barnehageplassen i dette tidsrommet, sier hun. - Men det kan finnes situasjoner der det er et særskilt behov for at det er behov for å benytte barnehageplassen utover dette. Bruket ber da foreldre om å ta direkte kontakt med barnehagen.

- På den måten får vi satt opp vaktlister utover tidsrommet 0730-1530. Vi gjør det vi kan for å unngå at barnehagene blir stengt på grunn av for lite fast bemanning og for mange ukjente vikarer for barna i barnehagen, avslutter Marianne Slåen Bruket.